Aktiviteter

Det danske Hildegard Ensemble tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Arrangementer med ensemblet kan planlægges og skræddersys efter behov. De kan indeholde flere af de nedenstående aktiviteter. Et eksempel kan være at kombinere en koncert eller en musikandagt med et foredrag. Mulighederne er mange, så kontakt ensemblet for at finde den bedste løsning.

» Koncerter
» Musikandagter
» Foredrag
» Sangkurser
» Cd-udgivelser


Koncerter
Det danske Hildegard Ensemble afholder koncerter i kirker, på klostre og herregårde samt ved middelalderarrangementer. Ensemblet giver også koncerter i forbindelse med foredragsvirksomhed.

Kalenderen viser, hvor og hvornår ensemblet giver koncerter. Nye koncerter bookes og arrangeres ved at kontakte Det danske Hildegard Ensemble.

Musikandagter
Det danske Hildegard Ensemble udformer gerne koncerter som musikandagter. Da gregoriansk sang er kirkelig brugsmusik, klinger den ganske enkelt mest overbevisende og giver den bedste helhedoplevelse, når den sættes ind i en sådan liturgisk ramme.

Musikken holder sig til stadighed levende og vedkommende - især når den passes ind i en allerede fungerende lokal tradition. Derfor arbejder ensemblet gerne tæt sammen med præster, organister og menighed ved de koncertgivende kirker. Dette har indtil videre fundet sted gennem oplæsning af tekster fra Hildegard von Bingens visionsværker og fra Bibelen, præ- og postludiespil samt fællessalmer.

Kalenderen viser, hvor og hvornår ensemblet afholder musikandagter. Nye musikandagter bookes og arrangeres ved at kontakte Det danske Hildegard Ensemble.

Foredrag
Det danske Hildegard Ensemble afholder foredrag om Hildegard von Bingen, gregoriansk sang, klostertraditioner og middelalderrelaterede emner. I reglen afholdes foredragene af kunstnerisk leder cand. mag. Jette Thomsen. Foredragene afholdes gennem Folkeuniversiteterne efter de p.t. gældende takster. Eksempler på tidligere foredrag og foredragsholdere kan evt. tjene til inspiration.

» Introduktion til aftenens koncert
» Hildegard von Bingens musikalske univers
» Gregoriansk sangs historie
» Gregoriansk sang som vej til bøn
» Klosterordners musikalske spiritualitet i middelalderen
» Klostermusik i middelalderen
» Tidebønner
» Hildegards teologi set ud fra hendes illuminationer (cand.mag. Kirsten Kjærullf)
» Middelalderens livssyn - enhed i mangfoldighed (cand.mag. Jacob Thomsen)
» Hildegard von Bingens musik (cand.phil. Inge Brink Hansen)

Foredrag bookes og arrangeres ved at kontakte Det danske Hildegard Ensemble.

Sangkurser
Det danske Hildegard Ensemble tilbyder kurser i gregoriansk sang. Underviser er kunstnerisk leder cand. mag. Jette Thomsen, der jævnligt afholder kurser i klostre, folkekirker, kursuscentre og ved Løgumkloster refugium. Der er mulighed for at specialdesigne kurser til individuelle formål. Nedenstående eksempler på gregorianske sangkurser kan evt. tjene til inspiration.

Messesang
Menighedsråd kan tilbyde gregorianske sangkurser til kirkens præster og korsangere med det mål at udvikle messesang til brug ved kirkelige handlinger.

Forberedelse til koncert
Et kursus kan eksempelvis afholdes som forberedelse til en koncert med Det danske Hildegard Ensemble. Gennem arbejdet med musikken får kursisterne forståelse for middelalderens kirkemusikalske univers, og koncerten opleves stærkere på denne baggrund.

Aktivt deltagende i musikandagt
Kurset forbereder kursisterne til at synge davidssalmer (vekselsang) sammen med ensemblet, for på denne måde at blive en samhørende og aktivt deltagende del af musikandagten.

Sangkurser arrangeres ved at kontakte Det danske Hildegard Ensemble.

Cd-udgivelser
Det danske Hildegard Ensemble har udgivet 4 cd´er. Formålet er at udbrede kendskabet til Hildegard af Bingen, gregoriansk sang og klostrenes musiktraditioner.

Læs mere om Det danske Hildegard Ensembles cd udgivelser: Lux Vivens, Vox Angelica, Ave Maria og Alleluia.