Ensemblet
 

Ensemblet
Det danske Hildegard Ensemble består af Søster Anna Mirijam Kaschner, Astrid Nørby, Elisabeth Thomsen, Lis Rasmussen og kunstnerisk leder Jette Thomsen, der alle beskæftiger sig med sang gennem arbejde eller studier. Ensemblet har specialiseret sig i musik af middelaldermystikeren Hildegard von Bingen og den gregorianske sang med dens talrige variationsformer. Foruden koncerter afholder ensemblet musikandagter og foredrag, indspiller cd´er og laver kurser i gregoriansk sang.


 

Historie
Det danske Hildegard Ensemble blev dannet i 1997 med tanke på fejringen af Hildegard von Bingens 900-års jubilæum. Målet var at udbrede kendskabet til Hildegard von Bingen og hendes musik. Ensemblet havde tæt samarbejde med Kirsten Kjærulff, der sammen med Inge Brink Hansen, initiativtager til Det danske Hildegard Ensemble, stod for den store udstilling om Hildegard von Bingen i Rundetårn.

I starten talte Det danske Hildegard Ensemble også 4 cisterciensernonner fra Maria Hjerte Abbedi i Sostrup. Den fælles interesse for Hildegard von Bingens musik var udgangspunkt for dette samarbejde, der mundede ud i ensemblets første cd Lux Vivens. Den stigende koncertaktivitet passede imidlertid dårligt til søstrenes kontemplative ordensliv, hvorfor de valgte at udtræde af ensemblet.

I dag
Mødet med søstrene har givet ensemblet en uvurderlig indsigt i forudsætningen for musikken. I dag udformer ensemblet meget gerne sine koncerter som musikandagter, hvor musikken og den liturgiske ramme tilsammen skaber en helstøbt oplevelse - et fredfyldt øjeblik for bøn, meditation og refleksion, der giver næring til sjæl og sind.

 


Kontakten til forskellige klostersamfund har inspireret ensemblet til at udforske det øvrige gregorianske repertoire, der er den musikalske kerne i klostrenes tidebønner og forudsætningen for Hildegards musik. Ved hele tiden at holde kontakt med klostermiljøet udfordres ensemblet til at trænge dybere ind i musikken. Udover samarbejdet med de cisterciensiske søstre har kontakten til de birgittinske søstre i Næstved inspireret til ensemblets tredje cd, der udkom i foråret 2003 og indeholder musik fra Den Hellige Birgitta af Vadstenas orden.

Musikalsk udførelse
Musikalsk, men også personligt, ligger udfordringen i at træde tilbage som enkeltindivid og indgå i den fælles puls og stemning. Genren er ydmyg og anonym, selv når den formidles solistisk. Til forskel fra den gregorianske sang, er det kun Hildegards musik, der lægger op til en mere personlig og ekspressiv udførelse.

Musikken kan ikke dirigeres efter moderne forstand, derfor er genren meget prøvekrævende, når den skal fungere i koncertsammenhæng. Når man synger unisont, høres selv den mindste fejl tydeligt. Det lange prøveforløb er den pris ensemblet betaler, når det vælger at synge efter neumer (gammel notation), hvor eksakt tempoangivelse ikke er angivet. Tempo og frasering kan kun læres ved at synge tingene igennem mange gange.

Lønnen ligger i, at musikken får den eftertragtede karakteristiske elastiske og fleksible karakter, der gør gregoriansk sang særlig smuk og levende. Det danske Hildegard Ensemble synger i den levende klostertradition, som den findes ved benediktinerklostret St. Pierre i Solesmes, Frankrig.

Kunstnerisk leder
Ensemblets kunstneriske leder er organist og kantor, cand.mag. Jette Thomsen, der gennem sin katolske opvækst har fået et indgående kendskab til gregoriansk sang. Jette Thomsen har ydermere studeret ved det gregorianske musikcenter i klostret St. Pierre i Solesmes, Frankrig, hvilket har ført til mange solokoncerter i ind- og udland.

Formidlingen af Hildegard von Bingens musik er, foruden det gregorianske repertoire, en fast kerne i Jette Thomsens koncertrepertoire. Jette Thomsen fungerer som underviser i gregoriansk sang rundt om på klostre i Europa, men laver også sangkurser uden for klostersamfundene, både i kirker og på kursuscentre her i landet. Jette Thomsen har derudover en omfattende foredragsvirksomhed indenfor emnet middelalder og gregorianik, og har desuden fungeret som gæsteforlæser ved nordiske universiteter.

Tidligere koncerter
Ensemblet har optrådt i adskillige klostre og kirker, bla. Roskilde Domkirke, Trinitatis Kirke, Vor Frelsers Kirke (Kbh), Vor Frue Kirke (Århus), Herlufholms Kirke, Sct. Bendts Kirke (Ringsted), Sct. Mortens Kirke (Randers), Klosterkirken (Odense), Esrum Kloster, Maria Hjerte Klosterkirke, hos Elisabeth- og Birgittasøstrene, Øm Klosterruin, Koldinghus, Maribo Klosterkirke samt i mindre kirker over hele landet. I 2003 er ensemblet både inviteret til USA for at deltage i en festival om kvindelige komponister og til klosterkirken i Clairvaux, Belgien. Samme år deltog ensemblet ligeledes i en festival på Gotland, Sverige. I efteråret 2005 tog ensemblet til Abtei Sct. Hildegard i Eibingen, Tyskland for at gå i træningslejr til indspilningen af ensemblets 4. cd, ALLELUIA.

I foråret 2007 tog ensemblet på endnu en studietur. Denne gang til Solesmes, Frankrig, hvor ensemblet modtog undervisning af 1. kantoren ved benediktinerklostret St. Pierre. Det er netop syngemåden, der praktiseres i dette kloster, ensemblet efterstræber som ideal.

 

I efteråret 2006 udkom ensemblets fjerde cd, ligeledes med musik af Hildegard von Bingen og Birgitta af Vadstena.